Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Inazuma Eleven: The Movie

2010 1h 30m Adventure Action Anime List
Reviews Read More Read Less
Inazuma Eleven: The Movie

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Yoshikazu Miyao
Producer
Makoto Wada, Katsumi Ota, Kiyofumi Kajiwara, Akihiro Hino, Hiroshi Hattori, Osamu Kamei, Yoshinari Shimatani, Akihiko Tamura, Takashi Mori, Masaru Kotani, Yoshitaka Ozeki
Screenwriter
Atsuhiro Tomioka, Tatsuto Higuchi, Hiroshi Ônogi, Kenichi Yamada, Akihiko Inari
Production Co
OLM, Inc.
Genre
Adventure, Action, Anime
Original Language
Japanese
Runtime
1h 30m