Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Neko Taxi

2010 1h 46m Drama List
Reviews Read More Read Less
Neko Taxi

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Tôru Kamei
Producer
Tatsuyuki Iizuka, Takeyuki Morikaku
Screenwriter
Yûji Nagamori, Masao Iketani, Yûji Nagamori
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 46m