Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

The Hovering Blade

2009 1h 52m Drama List
Reviews
A middle school aged girl is kidnapped and her screams fade away into the night. The next day, her body is discovered along the Arakawa river. Read More Read Less
The Hovering Blade

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Synopsis A middle school aged girl is kidnapped and her screams fade away into the night. The next day, her body is discovered along the Arakawa river.
Director
Shoichi Mashiko
Producer
Takashi Hirajô, Chiharu Nakasone, Hideyuki Fukuhara, Kenichiro Hori, Naoya Kinoshita, Yoshimitsu Ohashi, Shinichiro Inoue, Nakai Yasuharu, Kagami Yoshida, Tadao Ogiya, Ikutaro Hama, Tatsuro Takada, Kazuaki Kitamura, Kenichi Tanaka, Junichi Kôzuki, Motoki Ishida, Kenji Yamada, Masako Nagasawa
Screenwriter
Shoichi Mashiko
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 52m