Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Flowers in the Shadow

2008 2h 9m Drama List
Reviews Read More Read Less
Flowers in the Shadow

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Yûichirô Hirakawa
Producer
Yoshinari Shimatani, Yoshinobu Kosugi, Tôru Kenjô, Julie K. Fujishima, Shinichiro Nishigaki, Kumiko Isono, Fumiaki Furuya, Yoshirô Yasunaga, Yuka Higuchi, Katsu Kamikura, Keita Kodama, Kazuteru Harafuji, Yoshihiro Suzuki
Screenwriter
Arisa Kaneko
Production Co
Toho Company
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
2h 9m