Rotten Tomatoes

Movies / TV

  Celebrity

   No Results Found

   View All
   Movies Tv shows Shop News Showtimes

   My Back Page

   2011 2h 22m Drama List
   Reviews Read More Read Less

   Audience Reviews

   View All (0) audience reviews
   There are no Verified Audience reviews for My Back Page yet. Read All Audience Reviews
   Post a rating

   Cast & Crew

   Movie Info

   Director
   Nobuhiro Yamashita
   Producer
   Takehiko Aoki, Hiroyuki Negishi, Yuji Sadai, Shinya Wasaki, Kazumi Kawashiro, Masao Teshima, Akifumi Sugihara, Yoshitaka Hori, Hiroaki Kitano
   Screenwriter
   Kôsuke Mukai, Saburo Kawamoto
   Production Co
   Nikkatsu
   Genre
   Drama
   Original Language
   Japanese
   Runtime
   2h 22m