Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Parallel World Love Story

2019 1h 48m Mystery & Thriller Romance Sci-Fi List
Reviews
Read More Read Less
Parallel World Love Story

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Yoshitaka Mori
Producer
Satoko Ishida, Nobuyuki Iinuma, Kazunari Hiashiguchi, Naoto Asaoka
Screenwriter
Raion Hitoshizuku, Keigo Higashino
Production Co
AOI Pro
Genre
Mystery & Thriller, Romance, Sci-Fi
Original Language
Japanese
Runtime
1h 48m