Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Whiteout

2000 2h 9m Action Mystery & Thriller List
Reviews
Read More Read Less
Whiteout

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Setsurô Wakamatsu
Producer
Naoyuki Sakagami, Masaki Miyauchi, Takuro Kishida, Hideyuki Takai, Shohei Kotaki, Nobuyuki Toya, Takashi Ishihara, Hirotsugu Usui
Screenwriter
Yuichi Shinpo, Yasuo Hasegawa, Kenzaburo Iida, Toru Shiobara, Yutaro Kawamura, Yoshinari Shimatani
Genre
Action, Mystery & Thriller
Original Language
Japanese
Runtime
2h 9m