Rotten Tomatoes

Movies / TV

  Celebrity

   No Results Found

   View All
   Movies Tv shows Shop News Showtimes

   ‎Zero

   2004 2h 3m Drama War List
   Reviews Read More Read Less
   ‎Zero

   My Rating

   Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

   Cast & Crew

   Movie Info

   Director
   Yoshifusa Ide
   Producer
   Yukio Nihei, Hidenori Ishii
   Screenwriter
   Yoshifusa Ide, Yasuhiro Kawakami, Tsuyoshi Matsura
   Genre
   Drama, War
   Original Language
   Japanese
   Runtime
   2h 3m