Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Midnight Diner

2014 1h 59m Drama List
Reviews Read More Read Less
Midnight Diner

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Joji Matsuoka
Producer
Tomoaki Harada, Shin'ichirô Tsuzuki, Naoya Kinoshita, Shigeyuki Endo, Tamotsu Osano, Masao Honda, Masamichi Iwakuma, Ryuhei Tsutsui, Shogo Ishizuka
Screenwriter
Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima, Joji Matsuoka, Yarô Abe
Production Co
Amuse
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 59m