Rotten Tomatoes

Movies / TV

  Celebrity

   No Results Found

   View All
   Movies Tv shows Shop News Showtimes

   Murudeka 17805

   2001 2h 2m Drama War List
   Reviews Read More Read Less

   Audience Reviews

   View All (0) audience reviews
   There are no Verified Audience reviews for Murudeka 17805 yet. Read All Audience Reviews
   Post a rating

   Cast & Crew

   Movie Info

   Director
   Yukio Fuji
   Producer
   Katsuaki Asano, Hiroaki Fujii, Satoshi Fukushima
   Screenwriter
   Yoshihiro Ishimatsu
   Genre
   Drama, War
   Original Language
   Japanese
   Runtime
   2h 2m