Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

Moonlight Mask

2012 1h 42m Drama List
Reviews Read More Read Less
Moonlight Mask

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Itsuji Itao
Producer
Akihiko Okamoto, Tamotsu Shiina, Yasushi Shiraishi, Takahisa Miyaji, Masahiro Nonaka, Noriaki Kikui, Keisuke Konishi, Shin Shimazawa
Screenwriter
Itsuji Itao, Shôichirô Masumoto
Production Co
Yoshimoto Kogyo Co. Ltd.
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
1h 42m