Rotten Tomatoes
Cancel Movies Tv shows Shop News Showtimes

March Comes in Like a Lion 2

2017 2h 19m Drama List
Reviews
Read More Read Less
March Comes in Like a Lion 2

My Rating

Read More Read Less POST RATING WRITE A REVIEW EDIT REVIEW

Cast & Crew

Movie Info

Director
Keishi Ohtomo
Producer
Masayuki Tanishima, Fumie Takeuchi, Keiichiro Moriya, Shuichi Nagasawa, Minami Ichikawa, Kazuhiko Torishima, Tatsuro Hatanaka, Atsuhiro Iwakami, Tomokazu Ichimura, Makoto Takahashi, Takaaki Kabuto, Katsumi Hirota, Yoshita Horiuchi
Screenwriter
Yuko Iwashita, Ryôhei Watanabe, Keishi Ohtomo
Production Co
Asmik Ace, Inc.
Genre
Drama
Original Language
Japanese
Runtime
2h 19m